Werk en gezin in balans

Vanaf 1 januari 2016 is Bureau Ans Vermeulen door de gemeente Wageningen geselecteerd als aanbieder voor Vrij Toegankelijke Zorg. Werkende ouders in Wageningen kunnen vanaf nu gebruik maken van coachgesprekken, speciaal gericht op de combinatie werk-gezin. Daarin leer je hoe je op een praktische manier je leven zo inricht dat het combineren van een loopbaan met de zorg voor kinderen soepel verloopt.
De coachgesprekken zijn gratis voor inwoners van Wageningen. Er is geen toestemming vooraf nodig van de gemeente. De gemeente vergoedt per inwoner maximaal 12 gesprekken per jaar.
Wie gebruik wil maken van deze gesprekken kan rechtstreeks contact met mij opnemen: via mail@ansvermeulen.nl of telefoon 06-13776713.