Waarderende gesprekken

Waarderende gespreksvoering is een gespreksmethode die in veel verschillende situaties gebruikt kan worden. De gesprekken concentreren zich op dat wat goed gaat. Een groeimindset is daarvoor een voorwaarde, maar ook die kun je aanleren. Waarderende gespreksmethoden zijn ook geschikt voor intervisiebijeenkomsten.

Hier volgt een voorbeeld over waarderende gesprekken tijdens interne audits in de kinderopvang.

Waarderende auditgesprekken in de kinderopvang 

Steeds meer kinderopvangorganisaties laten zich niet langer certificeren door een extern certificeringsinstituut. Zij worden immers al geïnspecteerd door de GGD en de accountant let op de bedrijfsvoering. Toch komt het regelmatig voor dat er vanuit de ervaring met de certificeringstrajecten de interne audits worden voortgezet om zo de kwaliteit van het primaire proces te bewaken en verbeteren. Sommige onderwerpen kunnen 'geautomatiseerd' worden afgewerkt in de vorm van afvinklijstjes. Maar andere onderwerpen vragen een andere aanpak waarvoor auditmedewerkers andere gespreksvaardigheden inzetten. Zij gaan op zoek  naar de kernkwaliteiten van de teams en van de organisatie als geheel. De gespreksvoering moet zich dan meer concentreren op wat er goed gaat. En dat is soms best wel wennen. Daar heb je een groeimindset voor nodig. In workshops en trainingen Waarderend auditen maken interne auditoren zich deze manier van gespreksvoering eigen. Deze gesprekken hebben ook een positieve invloed op het werkklimaat als geheel, omdat positieve feedback, concrete complimenten en transparante communicatie  binnen de organisatie worden versterkt.

Vul het contactformulier in en ik neem telefonisch contact met u op voor nader overleg.