Communicatie en samenwerking

Effectieve en efficiënte communicatie is een voorwaarde voor een optimale samenwerking, zowel in het werk als in de persoonlijke sfeer. Goed communiceren kan de samenwerking in al je sociale contacten verbeteren.

In je professionele ontwikkeling

Effectieve en efficiënte communicatie is de smeerolie van de productie- of dienstverlening in je organisatie. De volgende onderwerpen spelen hierin een rol:

 • Verbindende, waarderende communicatie, zonder oordeel
 • Feedback vragen, - geven en – ontvangen; complimenteren als vanzelfsprekend element in de organisatiecultuur
 • Inzicht in Kernkwadranten om de samenwerking te verbeteren
 • Actief luisteren en perspectief nemen, open staan voor de ander
 • Assertiviteit
 • Coachend leidinggeven / intercollegiale coaching

In je persoonlijke ontwikkeling

In je eigen privé-omgeving met uiteenlopende sociale contacten sta je meestal niet bewust stil bij de communicatie met je omgeving. En vaak hoeft dat gelukkig ook niet. Maar soms is het goed om hier toch bewust mee om te gaan. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Als je nadenkt over je persoonlijke situatie, kun je jezelf vragen:

 • Ben ik nog tevreden met de verdeling van rollen en taken, bijvoorbeeld in de thuissituatie, in mijn sportclub, in het contact met de school van of kinderdagverblijf van je kind?
 • Hoe zorg ik dat we bij een meningsverschil allebei tevreden bent over een oplossing? Hoe pas ik verbindende communicatie toe?
 • Wat is het nut van actief luisteren? En van ik-boodschappen?
 • Hoe helpt het als ik me verplaats in de wereld van de ander?
 • Hoe zorg ik ervoor dat werkdruk op mijn werk geen stoorzender wordt in mijn privé-leven?
 • Hoe kunnen anderen me helpen bij verlies, zoals ernstige ziekte of dood, echtscheiding of verlies van je baan. Wat heb ik nodig?