Coachgesprekken

Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken, zodat hij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, maar het bevorderen van het leren' (John Whitmore  in Succesvol coachen, 2006). In coachgesprekken is het principe van zelfsturing altijd leidend. Iedereen is eigenaar van zijn eigen ontwikkelingsproces. De vraag die ik bijna altijd als eerste stel is: wat wil je leren anders te doen? Elke volgende vraag is daarvan afgeleid en bouwt daarop voort. Bij sommige coachvragen ligt het accent op persoonlijke ontwikkeling, in andere gevallen zijn er vooral vragen rondom professionele ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling beïnvloeden elkaar. Bij de start overleggen we waar het vertrekpunt ligt voor de gesprekken.
Vooraf aan het coachtraject is er een vrijblijvende kennismaking. Zo krijgen we een idee of er voldoende mogelijkheden zijn voor een goede samenwerking. Ik werk op basis van een contract waarin de opdracht in het kort is geformuleerd. Daarna start het traject met een intake en doelbepaling. De gewenste resultaten worden geformuleerd en vastgelegd in een coachplan. Tijdens de gesprekken kan een (online) test worden afgenomen om meer inzicht te krijgen in het persoonlijke waardenprofiel. Dit is bijvoorbeeld een kerntyperingstest. Als de professionele ontwikkeling de insteek is kan bijv. een werkwaardentest worden afgenomen.

De ervaring leert dat voor de meeste coachtrajecten 6 tot 8 gesprekken voldoende zijn. Losse coachgesprekken zijn in overleg ook mogelijk. Na afloop van een coachtraject volgt een evaluatie. Een schriftelijke eindrapportage is op verzoek mogelijk.

vitaliteit