Interactievaardigheden

Vanuit de sector kinderopvang is al lang bekend dat mensen die met jonge kinderen werken goede taal- en interactievaardigheden nodig hebben om ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het gaat dan om sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen, structureren en leiding geven, stimuleren van ontwikkeling en begeleiden van interacties. In de periode 2015-2019 trainde ik pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en BSO's in het programma Oog voor interactie, dat destijds ontwikkeld is door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ROC Amsterdam.

Sensitieve responsiviteit is de vaardigheid die aan de basis ligt van ontwikkeling. Het zorgt voor een gevoel van veiligheid en veiligheid maakt zo de weg vrij voor ontwikkeling en leren. Dit mechanisme is in grote lijnen minstens zo belangrijk voor het werken met volwassenen.  Werkgevers komen steeds meer tot het inzicht dat het scheppen van een veilig werkklimaat geen luxe is en ook geen softe aangelegenheid. Medewerkers die zich veilig voelen in hun team, komen 'in de leerstand' en komen zo tot betere prestaties. Dat komt de organisatie als geheel ten goede. Het zijn vooral de teamleiders in organisaties die dit mechanisme in gang kunnen zetten en moeten blijven voeden.

Vanuit mijn ervaring met het trainen van interactievaardigheden heb ik het volgende aanbod Interactievaardigheden samengesteld.

  • Workshops, thema-avonden, eventueel als onderdeel van een studiedag.
  • Team- of thema-overleg specifiek gericht op een of meer interactievaardigheden, om extra te oefenen met een door het team zelfgekozen interactievaardigheid,
  • Ondersteuning voor teamleiders met aandacht voor borging
  • Begeleiding van intervisiebijeenkomsten voor teams van 5 tot 8 deelnemers, over een of meer interactievaardigheden
  • Coachgesprekken / supervisie van teamleiders bij het integreren van de interactievaardigheden tijdens jaargesprekken, coachgesprekken en in nieuwe of bestaande medewerker-volgsystemen.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte voor deze of vergelijkbare activiteiten contact met me op per telefoon of mail.