Persoonlijk leiderschap

Zelfsturing is een belangrijke factor voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen. Als je zelf de regie neemt ben je steeds alert op mogelijkheden die er voor je zijn, in je werk of daarbuiten. Als je hier aandacht aan geeft, geeft dat voldoening en je groeit. Als mens, als partner, als collega, als vriend of als ouder van je kinderen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verbindende en waarderende communicatie
  • Time management en hanteren van werkdruk, assertiviteit
  • Onderzoeken van je werkwaarden
  • Onderzoeken van je kernkwadranten, welke rol past jou en wat kun je verder ontwikkelen?
  • Aandacht voor balans werk-privé
  • Coachend leidinggeven / intercollegiale coaching
  • Loopbaanbegeleiding, loopbaanankers, mobiliteit
  • Wat zijn je zingevingsvragen waarmee je op koers blijft?
  • Taakverdeling thuis en op het werk
  • Verlies en loslaten, wat heb je nodig om ingrijpende ontwikkelingen te verwerken in je eigen toekomst?
Is dit ook persoonlijk leiderschap?