Ervaring en opleiding

Ervaring

Sinds 1 januari 2006 ben ik werkzaam als coach vanuit Bureau Ans Vermeulen. Ik heb veel ervaring op het gebied van werkgerelateerde coachvragen. Mijn klanten zijn medewerkers uit de kinderopvang, WWB cliënten, medewerkers in het onderwijs en particuliere klanten met uiteenlopende achtergronden en van verschillende leeftijden.
Ik was tot 2015 werkzaam in de kinderopvang, de laatste jaren als beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit. Ik heb daar o.a. gewerkt aan een medewerker-volgsysteem voor opleiding en ontwikkeling. De combinatie van aandacht voor pedagogiek en aandacht voor kwaliteit leidt op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier tot aandacht voor talent en voor ontwikkeling van medewerkers en kinderen.
In het verleden heb ik verschillende beleidsmatige en leidinggevende functies gehad, lokaal en op landelijk niveau, op het gebied van opvoedingsvoorlichting, samenwerkingsprojecten school-gezin-buurt en kinderopvang.

Vaardigheden

 • Oplossingsgericht coachen bij persoonlijke en professionele ontwikkeling van talent en zelfsturend vermogen en op het kruispunt van werk en privé.
 • Analyseren van werkprocessen, begeleiden van leerprocessen, structuur aanbrengen en mensen in beweging zetten om zelf de benodigde veranderingen tot stand te brengen.
 • ‘Lerende vragen’ stellen die mensen aanzetten tot leren
 • Waarderende en motiverende gespreksvoering, individueel en teamniveau.
 • Ondersteunen van teams bij samenwerking en bij (vernieuwen van) werkmethoden.
 • Inspireren, motiveren, mensen in hun kracht zetten.

Opleiding

 • Life – en loopbaancoach, post HBO (Balansgroep Driebergen, diploma 2012)
 • Coachend leidinggeven,  De kracht van vragen stellen, Coachen van zelfsturende teams, Resultaatgericht coachen, Coachen op competentie-ontwikkeling  (Associatie voor Coaching Aarle Rixtel, certificaten 1999 - 2005)
 • Hogere Kaderopleiding Pedagogiek, post-HBO sociale pedagogiek, ontwikkeling en onderzoek (Hogeschool Interstudie Nijmegen, diploma 1991)
 • Pedagogiek MO A en B, sociale pedagogiek (Hogeschool Interstudie Nijmegen,diploma 1989)
 • Akte N20, incl. onderwijsakte voor Kinderverzorging & Opvoeding en Handvaardigheid (diploma 1974)

Aanvullende scholing o.a.

 • Trainer Oog voor interactie (Nederlands Jeugdinstituut 2015)
 • Oplossingsgericht trainer (Solutions Centre Utrecht, certificaat 2013)
 • Training Waarderend Auditen (Bureau de Bont,  certificaat 2012)
 • Tripel P niveau 2 (NJi, certificaat 2010)
 • Training Oplossingsgerichte gespreksvoering (Solutions Centre Utrecht, certificaat 2010)
 • NLP Practitioner (BGL, certificaat 2007)
 • Permanente kwaliteitsverbetering, Intern auditen voor gevorderden (Keurmerkinstituut, certificaat 2006)
 • Middle-management (krachtenveld dilemma’s, sturingsprincipes - managementrollen en persoonlijke effectiviteit) (VOG Advies, certificaat 1996)
 • Trainingen communicatie, intervisie,  Gordon, Balintmethode (periode 1977-1981)