Coachend leidinggeven

Leidinggeven aan bijvoorbeeld pedagogisch coaches in de kinderopvang vraagt om coachvaardigheden van de leidinggevende. Omdat mensen vooral leren van goede voorbeelden in hun omgeving. Dan heeft dat wat je als leidinggevende laat zien meer invloed dan dat wat er in de taakomschrijving van de betreffende medewerker staat. Dus, wat laat je zien?

Coaching als vliegwiel

Coachend leidinggeven brengt medewerkers naar de leer-zone, het zet hen in de leerstand. Hoe meer mensen in de leerstand staan, hoe meer vooruitgang ze boeken in hun persoonlijke en professionele vaardigheden. Dit geldt binnen de kinderopvang voor pedagogisch medewerkers, voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers. Maar ook voor andere functiegroepen en in andere organisaties. Coaching kan een vliegwiel zijn voor positieve ontwikkelingen in de organisatie. De organisatie gaat steeds beter functioneren. Het heeft veel invloed op de werkcultuur. Coachend leidinggeven aan bijvoorbeeld pedagogisch coaches ondersteunt hen op hun beurt in het coachen van de pedagogisch medewerkers.

Ik ben een ervaren coach, o.a. in de kinderopvangsector. Mijn aanbod bestaat bijvoorbeeld uit:

  • individuele supervisie en coaching voor leidinggevenden
  • individuele supervisie en coaching en intervisie voor pedagogisch coaches kinderopvang
  • intervisie voor leidinggevenden kinderopvang (o.a. via FCB)

Aandachtspunten zijn:

  • wat is coachend leidinggeven
  • schakelen tussen sturen en coachen
  • hoe krijg je mensen (en kinderen) in de leerstand?
  • aandacht voor verandertaal en lerende vragen stellen
  • evenwicht vinden tussen sturen op (pedagogisch) beleid en coachen op persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers: sturen zonder de baas te spelen en aanspreken op gemaakte afspraken
  • motiverende gespreksvoering

Voor vragen, opmerkingen of het aanvragen van een oriënterend gesprek graag het contactformulier gebruiken. Ik neem dan contact met u op voor een oriënterend gesprek over de best passende aanpak. Ook online of hybride werken is mogelijk: face tot face, en/of telefonisch, per mail of via Zoom of Teams.