Coach4you

Sinds kort ben ik aangesloten bij Coach4you, afdeling Wageningen. Sommige kinderen kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een Coach4you-coach biedt dat extra steuntje. De organisatie Coach4you in Wageningen kan mij inschakelen om een jongere te ondersteunen gedurende het eerste halfjaar tot een jaar na de start in het voortgezet onderwijs.

Wat ik precies ga doen is afhankelijk van de vraag. Bijvoorbeeld het kind wegwijs maken bij de overstap naar het VO, helpen als het op school even niet goed gaat of coachen bij het plannen van huiswerk. Maar bijvoorbeeld ook de ouders helpen in de contacten met de mentor en de school. Het doel is om het kind goed door het eerste schooljaar heen te helpen. Het is pro deo werk en ik begin in januari. Ik heb er heel veel zin in!