Zin maken

Zin maken kun je leren. Samen met Jettie van den Houdt van Samen Leren Natuurlijk ontwikkel ik onder deze noemer activiteiten waarmee we mensen bewustzijn en vaardigheden willen aanreiken om een plezierig, zinvol en betekenisvol leven te bevorderen.

We hebben beiden ruime ervaring als zelfstandig werkend trainer en/of coach voor zowel individuele klanten als groepen en teams. We vullen elkaar aan en bieden zo professionele diversiteit die aansluit bij de specifieke behoeftes van mensen in hun privé- en openbare leven. Thema's zijn o.a. persoonlijk leiderschap en zelfsturing, plezier, communicatie en samenwerking en vitaliteit en veerkracht.

Persoonlijk leiderschap

Zelfsturing is een belangrijke factor voor persoonlijk leiderschap van mensen. Je neemt dan zelf de regie over je leven en je ontwikkeling. Je bent alert op mogelijkheden die er voor je zijn om je verder te ontwikkelen. Als je hier aandacht voor hebt, geeft dat voldoening en je groeit. Als mens, als partner, als vriend of als ouder van je kinderen.

Werksfeer en plezier

De sfeer op je werk is moeilijker in woorden te vatten. Je voelt deze meer dan je het ziet. Een goede sfeer op je werk is nodig om met plezier te werken. En plezier in je werk zorgt voor perfectie. In je dagelijks leven is hoe jij je voelt de sleutel tot alle interactie met je omgeving. De sfeer in huis, het omgaan met familie, kinderen en anderen wordt voor een groot gedeelte bepaald door hoe je je voelt.

Communicatie en samenwerking

Effectieve en efficiënte communicatie is een voorwaarde voor plezierig samenwerken. Dat geldt thuis en op het werk. Communicatie is de smeerolie van de productie- of dienstverlening in de organisatie. Dat geldt voor 'gewoon'werk èn voor vrijwillegerswerk of mantelzorg. In je privé-omgeving met uiteenlopende sociale contacten sta je meestal niet bewust stil bij de communicatie met je omgeving. In je openbare leven kan het goed zijn om hier wat bewuster mee om te gaan. .

Vitaliteit en Veerkracht

Met vitaliteit, veerkracht en vol energie samen werken en leven geeft je vleugels. Het maakt het makkelijker om uitdagingen aan te gaan. Dingen lijken dan meer vanzelf te gaan. Vitaliteit gaat niet alleen om fysieke gezondheid maar ook over een zinvolle invulling van je leven.

Kijk voor meer informatie op de sub-items in het menu of vraag meer informatie via het contactformulier.

Samen met Jettie aan het werk
Wandelen vergroot je veerkracht