Meer trainingen en workshops

Auditen met een groeimindset

Steeds meer kinderopvangorganisaties laten zich niet langer certificeren door een extern certificeringsinstituut. Zij worden immers al geïnspecteerd door de GGD en de accountant let op de bedrijfsvoering. Toch komt het regelmatig voor dat er vanuit de ervaring met de certificeringstrajecten de interne audits worden voortgezet om zo de kwaliteit van het primaire proces te bewaken en verbeteren. Sommige onderwerpen kunnen 'geautomatiseerd' worden afgewerkt in de vorm van afvinklijstjes. Maar andere onderwerpen vragen een andere aanpak waarvoor medewerkers andere gespreksvaardigheden inzetten. Zij gaan op zoek  naar de kernkwaliteiten van de teams en van de organisatie als geheel. De gespreksvoering moet zich dan meer concentreren op wat er goed gaat. En dat is soms best wel wennen. Een groeimindset helpt daarbij. In workshops  maken interne auditoren zich deze manier van gespreksvoering eigen. Deze gesprekken hebben ook een positieve invloed op het werkklimaat als geheel, omdat positieve feedback, concrete complimenten en transparante communicatie worden versterkt.

Workshops

Over diverse onderwerpen zijn workshops beschikbaar, o.a. over:

  • Verbindende communicatie met collega's en met kinderen
  • Pedagogisch beleid voor verticale groepen in de kinderopvang
  • (Samen)Werken met Kernkwadranten
  • Begeleiding bij diverse varianten van het Interactiespel kinderopvang, als vervolg op of in plaats van de trainingen taal- en interactievaardigheden
  • Schaalwandeling in de buitenlucht