Intervisie

Intervisie voor lerende organisaties kinderopvang Ik begeleid intervisiegroepen (6 tot 8 deelnemers) voor coaches en leidinggevenden in de kinderopvang. Ik werk daarbij vooral met oplossingsgerichte intervisiemethoden. Uitgangspunt daarbij is niet altijd het probleem dat speelt maar de positieve ervaring. Het gaat niet om het afleren van het niet effectieve gedrag maar het aanleren van nieuw effectief gedrag. Positieve ervaringen vormen het vertrekpunt voor leren en sluit en in die zin goed aan bij de ambities van de lerende organisaties. Intervisie wordt zowel in company gegeven als bij open inschrijving. Het is ook mogelijk om zelf een groep (van minimaal 6 deelnemers) samen te stellen. Aanmelden: mail@ansvermeulen.nl