Samenwerking ouders-beroepsopvoeders

Publicatie in het september-oktobernummer BBMP met daarin een pleidooi voor gelijkwaardigheid en informele samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders in kinderopvang en onderwijs: artikel Ouderbetrokkenheid BBMP sep-okt 2018