Positieve feedback voor Oog voor Interactie

De eerste rapportage van BKK over het trainingsaanbod Taal- en Interactievaardigheden staat op de BKK website. Er zijn twee trainingen die in dit verband voor het veld beschikbaar zijn: Oog voor Interactie en Tink. Voor beide trainingen hebben deelnemers feedback gegeven. Op de vier punten waar een uitspraak over verschillen in kwaliteit wordt gedaan springt Oog voor Interactie (OvI) er  –zeer- positief uit in vergelijking met de Tink-training.

De motivatie van deelnemers nam gedurende de training in beide gevallen iets af; bij Oog voor interactie was dit echter aanmerkelijk minder (11%) dan bij de Tink training (35% ). OvI deelnemers waren meer tevreden (79 en 77%) over de informatie over doelstelling en programma dan Tink-deelnemers (59%/58% ). Bij de OvI deelnemers was 86% tevreden over zowel het aantal bijeenkomsten als de duur van de bijeenkomsten; bij Tink was dit resp. 65% en 53%. En tenslotte was 90% van de OvI deelnemers tevreden over de leerzame huiswerkopdrachten tegenover 59% van de Tinkdeelnemers. Vooral de zorgvuldige beoordeling vanuit pedagogische doelmatigheid door de OvI trainers wordt door de deelnemers enorm gewaardeerd.