Pedagogische component inspectie kinderopvang

Vandaag gestart met de eerste training in een serie van 11 voor  de kinderopvang inspecteurs van de GGD. Ik geef de training samen met Josette Hoex en Japke Schonewille van het NJi. In totaal zullen in de komende maanden ruim 200 toezichthouders deelnemen. Kern van de training is het versterken van de pedagogische component van de inspecties in de kinderopvang.