Overkomt het leven je of heb je zelf de regie?

Samenwerken is leuk en houdt je wakker. Je leert van elkaar en je groeit. Sinds een aantal jaren maak ik deel uit van het netwerk Zin in Werk. In het afgelopen half jaar is de samenstelling van de groep veranderd en hebben we met hulp van Nicole Pluim de website van Zin in Werk volledig vernieuwd.

We bereiden ons nu voor op een workshop in het najaar voor het Werkwiel in Wageningen. Die zal gaan over het proces dat je zelf in gang kunt zetten om het gevoel van ‘het leven overkomt me’ te veranderen in ‘ik neem zelf de verantwoordelijkheid’. Door Corona hebben veel mensen het gevoel dat het leven hen overkomt. Dat is natuurlijk deels waar. Je hebt geen enkele invloed op het weer. En ziekte en gezondheid zijn maar voor een klein deel te beïnvloeden. Maar binnen de gegeven werkelijkheid mag je echt zelf weten hoe je dingen aanpakt. Meer informatie volgt later.