Nieuw tijdvak aanvragen subsidie Kinderopvang: Oog voor Interactie

Na nieuwjaar start weer een nieuwe subsidieronde voor Oog voor interactie. Vanaf 2 januari 2017, 9.00 uur, tot en met 28 april 2017, 17.00 uur kunnen houders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen weer subsidie aanvragen bij het Agentschap SZW voor de regeling ‘versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang’. Er is voor dit derde aanvraagtijdvak maximaal € 3.400.000 beschikbaar. Kies ook voor Oog voor interactie! Vraag op tijd de subsidie aan om de training in 2017 in te plannen. Bekijk hier wat anderen zeggen over de training.

(320386)-Oog-voor-interactie