Oog voor interactie: Taal- en interactievaardig in de kinderopvang

Vanaf 1 mei 2015 is Bureau Ans Vermeulen licentiehouder voor Oog voor interactie, de NJi training Taal- en interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties kunnen voor deze trainingen gebruik maken van subsidie van het Ministerie van SZW. Binnenkort volgt hier meer informatie.

Kijk voor de inhoud van de training alvast op http://www.stichtingbkk.nl/subsidieregeling-kinderopvang-taal-en-interactievaardigheden.html en op http://www.nji.nl/Oog-voor-interactie.

Voor het aanvragen van subsidie: http:// www.agentschapszw.nl/subsidies/kinderopvang-taal-en-interactievaardigheden.