Intervisie draagt bij aan leercultuur

In januari 2023 start ik in samenwerking met FCB met de begeleiding van de volgende intervisiegroep voor leidinggevenden in de kinderopvang. Tijdens de bijeenkomsten doe je als deelnemer ervaring op met een aantal verschillende intervisiemethoden. Zodat je bijv. daarna als groep zelfstandig door kunt gaan met intervisie. Maar ook om intervisie in te zetten in de samenwerking met je team. Regelmatige intervisie versterkt de leercultuur in je organisatie.

Deze serie bestaat weer uit 4 bijeenkomsten, op vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur: 27 januari, 24 februari, 24 maart en 21 april. De bijeenkomsten vinden deze keer plaats in Utrecht. Per groep kunnen maximaal 8 mensen deelnemen. Deelname is gratis dankzij subsidie van het Ministerie van SZW.

Inschrijven via: https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/intervisie-voor-leidinggevenden

#kinderopvang #lerendeorganisatie #intervisie #teamontwikkeling #leidinggeven