Interactiespel versterkt interactievaardigheden pedagogisch medewerkers

Ik ben m.i.v. 9 maart 2018 gecertificeerd spelbegeleider voor het Interactiespel voor kinderdagverblijven.

Dit spel is ontwikkeld door Marleen Kerstens. Het geeft op een speelse, praktische manier handen en voeten aan de 6 interactievaardigheden in de kinderopvang: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen, structureren en leiding geven, ontwikkeling stimuleren en begeleiden van interacties tussen kinderen. Het gebruik van het spel versterkt deze vaardigheden. Het kan bijvoorbeeld ook goed gebruikt worden om de resultaten van de training Oog voor interactie of Tink vast te houden en verder te verdiepen. Een workshop is een goede start. Maar ook bij teamvergaderingen, intervisie, jaargesprekken en coachgesprekken of een combinatie van deze activiteiten heeft het spel een toegevoegde waarde. Wil je dit ook? Bel dan 06-13776713.