Activiteiten Dialogo

In het kader van de activiteiten van Dialogo heb ik op zaterdag 9 september in Antropia in Driebergen voor een landelijk symposium van MARE gastouderopvang, naast een presentatie over de invloed van gastouderbureaus op de kwaliteit van gastouderopvang, een workshop gegeven onder de titel Bondgenoten in Dialoog. De workshop gaat over de dialoog tussen ouders en beroepsopvoeders. In dit geval waren de beroepsopvoeders de gastouders. Met Dialogo (www.dialogo.pro) willen we ouders en beroepsopvoeders meer met elkaar verbinden in het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen. In deze workshop is een aantal oefeningen opgenomen die ouders en beroepsopvoeders kunnen helpen om goed met elkaar te communiceren en zo hun samenwerking te verbeteren.