Sturen zonder de baas te spelen

Welkom bij mij ‘aan de keukentafel’. Een keer per maand, in kleine groepen van maximaal 4 mensen, met elkaar in gesprek over coachend leidinggeven in de … Lees meer

Samenwerking ouders-beroepsopvoeders

Publicatie in het september-oktobernummer BBMP met daarin een pleidooi voor gelijkwaardigheid en informele samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders in kinderopvang en onderwijs: artikel Ouderbetrokkenheid BBMP sep-okt … Lees meer